Prohlášení o přístupnosti

Zobrazit výpis z živnostenského rejstříku

Náš web splňuje následující specifikace

Nacházíte se na internetových stránkách http://www.vykopy-stavby.com/ (dále jen "Stránky").
Tento dokument definuje Podmínky používání (dále jen "Podmínky").

 • Při tvorbě těchto Stránek byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby splňovala zásady přístupnosti.
 • Pokud je vypnutý javascript, dynamické funkce nefungují, ale web lze stále používat, číst texty i prohlížet fotky.
 • Na Stránkách je použit značkovací jazyk HTML5 a pro popis vzhledu kaskádové styly CSS.
 • Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny přehledně s odlišením od okolního textu.
 • Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly.
 • Je možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Informace v jiných formátech

 • Některé informace na Stránkách mohou být v podobě dokumentů, které nemusí být pro webový prohlížeč čitelné.
 • K prohlížení těchto dokumentů je nutné použít software, který umožňuje prohlížení těchto formátů.

Doporučovaná konfigurace prohlížeče a počítače

 • prohlížeč Chrome, Safari, FireFox, Opera nebo Internet Exproler 7 a novější
 • operační systém Windows XP, Vista, Windows 7
 • minimálně 256 MB operační paměti
 • instalace Adobe zásuvných modulů
 • rozlišení monitoru 1024 x 768
 • procesor 500 MHz a rychlejší
 • připojení k Internetu 64 kB/s
 • mít JavaScript a cookies

Podmínky používání

 • Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran.
 • V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.
 • Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá schválení ze strany Vlastníka.
 • Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami.
 • Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky.
 • Zavazuje se, že bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Podmínkami.
 • Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich užíváním.